Archív článkov

Mladý záchranár

07.06.2014 22:34

Galéria talentov

27.03.2014 19:19
Dňa 27. marca sa zúčastnili šiesti žiaci z našej školy na podujatí Galéria talentov v Banskej Bystrici. Súťažili v troch kategóriách: v speve, v hre na hudobný nástroj a vo vlastnej výtvarnej tvorbe. Štyria  z nich sa umiestnili. Medzi nimi aj  náš Danko, ktorý...

Výstava

26.03.2014 19:27
Boli sme sa pozrieť v Horehronskom múzeu na výstave Tropický hmyz, ktorý je zo zbierky Michala Zachara z Prievidze. Videli sme množstvo vypreparovaných exponátov, fotografie z expedícií a taktiež živé živočíchy chované v teráriách. Potom si deti pozreli film o vývojových štádiách motýľa a lúštili...

Zaujímavá prednáška

25.03.2014 19:10
Dňa 25.3.2014 sme sa zúčastnili prednášky o ORLOVI KRIKĽAVOM. Pani Květa Kicková zo spoločnosti Ochrana dravcov na Slovensku počas prednášky a interaktívnych činností (stavanie hniezda, hľadanie potravy, negatívne faktory, spôsob letu) pútavým spôsobom priblížila život dravých vtákov...

Starší čítajú mladším

21.03.2014 18:59
Na našej škole sa 21. marca uskutočnila akcia s názvom „Starší čítajú mladším“,kde žiaci 2. stupňa čítali z kníh určených pre deti a mládež. Pripravili si ukážky z kníh. Touto cestou ďakujeme Marekovi, Ivkovi  a Dodkovi.:)   

Hviezdoslavov Kubín

12.02.2014 18:55
12. 2. sa v školskej knižnici zišli najlepší recitátori 4.-9. ročníka na školskom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. Recitátori boli rozdelení do dvoch kategórii. 2. kategóriu tvorili žiaci 4.-6. ročníka a 3. kategóriu žiaci 7.-9. ročníka. Súťažiaci si zmerali sily v prednese poézie a...

EKOHRA

06.02.2014 19:24
V termíne 17.2. – 16.3. sa naša škola zapojí do EKOHRY. Princíp „Ekohry“ je jednoduchý. Víťazom sa stane škola, ktorá vo februári odovzdá najviac plastových fliaš prostredníctvom automatov na výkup vratných obalov, ktoré sú umiestnené v predajniach spoločnosti Lidl. Pre najusilovnejšie školy...

Všetkovedko

13.01.2014 19:27
  Začiatkom decembra prebehla celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2.-5. ročníka- Všetkovedko. Žiaci si mohli zmerať svoje sily so svojimi rovesníkmi z vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. 30 %...

Pytagoriáda - školské kolo

10.12.2013 20:11
Dňa 10. decembra sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje tu aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú určené príklady.  Úspešnými riešiteľmi z našej triedy sa stali: ŠIMONKO VRBOVSKÝ- 26 BODOV MILOŠKo  KÓNYA - 24...

Súťaž iBobor

27.11.2013 07:56
Zapojili sme sa do informatickej súťaže iBOBOR, kde si žiaci mohli overiť svoje vedomosti a zároveň sa porovnať aj so svojimi rovesníkmi na celom Slovensku. V našej kategórii Bobríci bolo 12 448 súťažiacich a plný počet bodov (96) dosiahlo 169 žiakov. Jedným z nich bol aj náš Miloško Kónya. Medzi...
Záznamy: 1 - 10 zo 56
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>