matika 4

Číselný rad do 1 000

Označ párne trojciferné čísla

 

 

III.ročník

Zaokrúhľovanie čísel - cvičenia

Zaokrúhľovanie na stovky

Zaokrúhľovanie na tisícky

Zaokrúhľovanie na tisícky

Zaokrúhľovanie na tisícky

Zaokrúhľovanie na tisícky

Násobenie a delenie 8

Násobenie8 Násobky8  Násobky8  Násobky8  

Násobenie a delenie 7

násobenie 7 názorne   násobky7 -priraďovanie, násobky7 - vyhľadávanie,  násobky7 - nájdi votrelca    násobenie7   delenie7

 

Zaokrúhľovanie čísel na desiatky:

cvičenie1    cvičenia2    cvičenie3    cvičenie 4

 

Násobenie 6

 násobky 6   násobky 6   násobky 6   násobky 6    

delenie 6   násobíme 6    násobenie 6   delenie 6    pexeso     pexeso   násobenie  násobenie  delenie   delenie  násobenie a delenie  násobenie a delenie 6  pexeso  násobenie a delenie2-6  násobilka6  delenie6 

DOPLŇ 

Čísla do 1000:

Usporiadanie čísel

Porovnávanie čísel

 

Násobenie a delenie 0-5:

Precvičovanie násobenia a delenia 2 - 5   Násobenia 0 -5 precvičovanie násobilkové obdĺžniky   násobilkové obdlžniky indické násobenie   

 

násobenie 5  násobky 5   násobky 5   násobky 5   násobenie 5 násobenie a delenie5  delenie5   delenie5   násobenie5   násobenie5   pexeso delenie   pexeso násobenie   násobenie a delenie 5

 

násobenie 4   násobky 4    násobky 4    násobky 4    násobky 4   násobenie 4    násobenie 4    násobenie a delenie 4  pexeso   pexeso    pexeso :   pexeso :   násobenie 4   násobenie 4   delenie 4    delenie 4 násobenie a delenie 4

 

násobíme 3  násobky 3   násobky 3   radenie násobkov 3   ćo tam nepatrí 3  nakupujeme 3   násobenie 3  násobenie a delenie 3   pexeso násobenie3   pexeso násobenie3   pexeso delenie3   pexeso delenie 3   násobenie3   násobenie3   delenie3   delenie3  násobenie a delenie3 násobenie3  delenie3

 

delenie 2   násobenie 2  násobenie 2  delenie2   delenie 2  násobenie a delenie 2 násobenie 2 násobilka 2 násobilka 2 násobky 2 násobky 2  radenie násobkov2 násobky2 násobenie 2 násobenie a delenie2  pexeso násobenie  pexeso násobenie2  pexeso delenie2 pexeso delenie2  

 

Multiplication

Viemematiku.-mala-nasobilka

Násobilka -hry

Precvičovanie násobilky

Malá násobilka

Pexeso

Násobilka strieľačky

Hľadanie dvojíc

Domino násobenie

Domino delenie

Násobenie a delenie do 20

Zopakuj si násobilku1  Zopakuj si násobilku 2  Zopakuj si násobilku 3

Násobíme s delíme s mačičkou

Násobíme a delíme s klaunom

Presuň správny lístok

Násobenie a delenie

Hry na násobenie

 

 

 

 

 

 

Spojovačky

Päťminútovky

VIEME MATEMATIKU 2-trieda

SČÍTANIE A ODČÍTANIE DO  100

MATEMATIKA HROU

MATMAT

MATEMATICKÉ HRY

MATEMATIKA ONLINE

MATEMATIKA.IN

NAUČ SA POČÍTAŤ

scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem

scitovanie do 20 s prechodom

odcitovanie do 20 s prechodom

---------------------------------------------------------------------------------------

STOVKOVA TABUĽKA 

Určujeme so Svetlúšikom počet do 6.

Porovnávanie

Počet, množstvo

Počet prvkov

Porovnávanie

Korálky - navliekanie podľa vzoru