- Naša ZŠ organizuje v dňoch 20.5. - 31.5.2019 zber papiera. Zviazaný papier odovzdajte pri vstupe do školy - vo vestibule pánovi školníkovi.

- Plavecký výcvik - od 3. 6. - do 7.6. cena 35 €. 

Letná družina                                        

Matematický klokan výsledky -  kód majú v žiackej knižke