21.1. 4. vyučovacia hodina - Dopravná výchova, na TV sú v telocvični  - nepôjdu von
 
23.1. /streda/ Konzultácie od 15.00 - 17.00 v triede - informácie o vyučovacích výsledkoch žiaka

31. 1. Vysvedčenie 

1.2. Polročné prázdniny

21.3. Matematický klokan /matematická súťaž/- prihlásiť sa môžu žiaci do 8. februára. Tu sa môžeš vyskúšať 

  Prvákom sa zadanie úlohy číta. Štartovné 4€.

Február -  Karneval 

            -  Kŕmenie lesnej zveri