Pytagoriáda - školské kolo

10.12.2013 20:11

Dňa 10. decembra sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje tu aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú určené príklady. 

Úspešnými riešiteľmi z našej triedy sa stali:

ŠIMONKO VRBOVSKÝ- 26 BODOV

MILOŠKo  KÓNYA - 24 bodov

Anetka potkányová - 22 bodov

Miška Prošovská - 21 bodov

Peťko medveď - 19 bodov

Maťka MedveĎová - 19 bodov

Danko Sedliak - 19 bodov

Maťko Ridzoň - 19 bodov