Všetkovedko

13.01.2014 19:27

 

Začiatkom decembra prebehla celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2.-5. ročníka- Všetkovedko. Žiaci si mohli zmerať svoje sily so svojimi rovesníkmi z vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. 30 % najúspešnejších riešiteľov z celého Slovenska dostalo diplom Všetkovedko.

Do súťaže sa z našej školy zapojilo 10 žiakov.

Diplom s titulom Všetkovedko a pekné vecné ceny získali:

 

Natália Tomková  - 2. B 

Nina Botošová -3.A

Andrej Praslička - 4.A

Miloš Kónya - 4.B

Aneta Potkányová -4.B        

BLAHOŽELÁME