UČÍME SA DOMA

UTOROK: 7.4.

Čítanie: 

Ľudová hra - Na smolu str.86 + úlohy za textomnácvik slov pred čítaním

Pracovný zošit str.39

Slovenský jazyk: Jednoslabičné slová = jedna slabika, jedno otvorenie úst.

str.78/1,2,3 -ústne, str.78/5, lienka- písomne 

Matematika: počítaj ako blesk -výsledky píš do zošita  

Geometria- PZ str.4

Sčítanie s prechodom cez desiatku

Puzzle

 

PONDELOK:6.4

MATEMATIKA: PZ str. 25,26

Sčítacie domčeky  S LIENKOU -výsledky si píš do zošita a hneď po každej snímke skontroluješ

PEXESO

ČÍTANIE- str.84 -Rozprávka o maľovanom vajíčku čítať + úlohy za textom 1-4.

Tu si rozprávku môžeš vypočuť 

Vedieť povedať,čo je bábkové divadlo, bábka.

ANGLICKÝ  JAZYK - úlohy nájdete na bezkriedy.sk

   

 

PIATOK:3.4.

Slovenský jazyk:

Mama ma zavolala na večeru. - vetu a časti vety prepíš do zošita podľa vzoru ako je v učebnici na strane 76/2 veta.

Delenie-slov-na-slabiky - klikni a pozorne čítaj a sleduj /ako delíme slová, krátka a dlhá slabika - /

- učebnica str. 77/9. Vety, ktoré vytvoríš napíš do zošita. Slová vo vete rozdeľ na slabiky.

- učebnica str. 77/8 

- učebnica str. 77/7 - napíš slabiky a na každú tebou napísanú slabiku povedz slovo 

Diktát č. 1          Diktát č. 2         Diktát č.3 

 

Prvouka: Chov živočíchov a úžitok z nich - str. 67,68,69 - do 17. apríla Postup.  -    

Bludisko     Uzitok zo zivocichov

Hotový obrázok odfoťte a pošlite mi. Spravíme si výstavku vo fotogalérii

str.68/4 -návod, postup práce

1. Napíš meno živočícha - nadpis

2. Nalep/nakresli jeho obrázok

3. Napíš, kde ho človek chová, kde zvieratko žije (na farmách v kravíne,na dvore v maštali, salaš, kurín, rybník, ...môžeš napísať aj viac možností)

4. Napíš, aký úžitok má človek z chovu tohoto zvieraťa (ak sa dá, tak aj viac možností...)+ môžeš nakresliť/nalepiť obrázky

 

 

ŠTVRTOK:2.4.

Matematika:

PZ str. 23/- dokončiť,  str. 24

Učebnica: str. 56/16 

Slovné úlohy

Alf

Slovenský jazyk:

Pracovný zošit str. 44,45 riešenie

Slabiky so Zelenkom - 

program Alf - Veta, slovo, slabika, hláska

 

Čítanie:

Čítanka - Veľkonočný ježko z obilia str. 83 + úlohy k textu

Pracovný zošit z čítania str.38 - v prvej úlohe - v každom slove hľadaj ukryté ďalšie slová, vyfarbi toľko hviezdičiek koľko slov si našiel.

2.úloha - nakresli obrázok podľa viet. Pozor vety musíš najskôr správne prečítať.

 

 

 

STREDA:1.4.

Slovenský jazyk:

Precvičujeme pravopis 

- Pozri si prezentáciu so Zelenkom - nové učivo

- učebnica str. 76/1,2,3,4 str. 77/5,6 - ústne

 

Čítanie: PZ str.37

Ak ti nerobí problém čítať z počítača, určite sa ti bude páčiť toto kuk sem

Myšiačik Miško , na stiahnutie  

Nezabudni si každý deň prečítať niečo zo svojej knižky.

 

Matematika: Druhý spôsob sčitovania s prechodom -postup - myslíš, že bude pre teba ľahší ako ten prvý?

-učebnica str.56/11 -vyskúšaj podľa vzoru

- str. 56/12 -písomne, str. 56/13 - len príklad a odpoveď ústne, str. 56/14,15-ústne

sčitovanie  Hradné veže    Ufóni    Sčítanie s prechodom - trenažér     Trénuj

 

Hudobná výchova: niečo na rozveselenie: A RAM SAM SAM   Zaspievaj si

 

 

 

UTOROK:31.3.

Čítanie: pracovný zošit str.35,36

Slovenský jazyk: učebnica str.75/6 - prepísať slová do zošita bezchyby. Potom ich rozdeľ rovnou čiarou na slabiky a napíš počet - napríklad:  o/pi/ca -3

DU SJ 75_6 riešenie.

- stiahni si tu stratené slabiky  alebo tu stratené slabiky - ústne, pracuj podľa pokynov v PL

- Vieš správne určovať hlásky? - otvor a vypracuj úlohu

 

PONDELOK: 30.3.

Čítanie: čítať text Marec -str.82

slová na precvičenie pred čítaním

Marec .obrázky -pozri si obrázky 

Matematika:

učebnica str.55/7,8 - ústne -príklad a povedať odpoveď.

Pracovný zošit: strana 20.21,22 - na dva dni /pondelok, utorok/

 

Prvouka: Kvíz so včielkou Majou 

Vyrobiť plagát o mravcoch alebo včelách. To, o čom sme sa učili, čomu rozumiete - nie zložité odborné výrazy. Text píšte rukou, nie vytlačený, obrázky môžu byť nakreslené,nalepené. Hotové práce prinesiete potom do školy. Ak by ste niečomu nerozumeli ozvite sa.

......................................................................................

Ak všetko stihneš a ešte nemáš dosť- na bezkriedy nájdeš nové materiály na precvičovanie. matematiky a slovenského jazyka.

Ak máte doma problém, že nemáte v počítači Word, PowerPoint - /nedajú sa vám spúšťať prezentácie/ dajte mi vedieť

Pridala som online učebnice a pracovné zošity, ktoré môžete využívať na precvičovanie učiva.

 

 

 

PIATOK: 27.3.

Slovenský jazyk:

- str.75/8 doplň iíyý do slov farebne

- str. 75/9 - vypíš z každého slova mäkké spoluhlásky 

- str. 75/11- doplň íiyý do slov farebne

- str.75/10-ústne

kontrola dú.

Môžeš si precvičiť:

strieľačka slová po L - čítaj a hľadaj slová, kde po L píšeme y a označ ho.

Prvouka: Pracovný zošit str.65/3,  str.66/4,5, poznámky

RIEŠENIE ÚLOH

Anglický jazyk: ALF - Unit 6 - Colours testík

 

 

ŠTVRTOK: 26.3.

Slovenský jazyk: -učebnica:str.74/4 písomne, 75/7 ústne 

Matematika: - do pondelka

- trénovať príklady do 100 s prechodom na sčitovanie

- str. 55/1písomne s rozkladom takto:

 

- str. 55/2,3,9 -písomne

- str.55/4,5,6 -ústne

Na Alfovi si dokončite matematiku, ktorí ešte nemáte

Môžeš vyskúšať:

klikni na úlohu - Farebné sudoku  Strieľačka  sčitovanie s prechodom do 100    

sčittovanie do 100     superschopnosť prihl.údaje: matika, vcielky    

Čítanie: do pondelka str.79+ úlohy za textom, str.80-81 + úlohy za textom -1,2,3.

Vedieť povedať čo je kniha, knižnica

Výtvarná výchova: časopis Vrabček str.29,30 - urob si rozprávkové leporelo

Dokončite si vo vrabčekovi, čo vám ešte chýba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREDA:25.3.

Matematika:

Nové učivo: Sčítanie s prechodom cez základ 10 - učebnica strana 55. Postupujte podľa vzorového príkladu v učebnici.

1. Rozkladajte podľa vzoru: tu si stiahnite riešenie.

29+5,     38+7,     59+4      46+7      69+8      67+5      24+9      75+6     74+9    13+8  

 

2. Ak si pochopil postup a dobre si natrénoval klikni a otvorí sa ti cvičenie ako vidíš dole na obrázku. Najskôr si spusti animáciu/zapni si zvuk/, vypočuj si postup ako riešiť príklady a potom môžeš začať rátať...

Ak sa Vám nepodarilo otvoriť cvičenie skúste na tejto stránke je to to isté

 ....................................................................................

3. Niečo na precvičovanie:superschopnosť - prihlás sa - meno:matika, heslo:vcielky. Vyber si typ príkladov, ktorý chceš počítať.

Slovenský jazyk:

učebnica str.74/1- ústne - nahlas čítaj a doplň odpoveď - verím, že to zvládneš bez chybičky. 

učebnica str.73 /Diktát- prosím nadiktovať a spoločne si opravte. Verím, že budú samé jednotky.

Doplň správne i í y ý do slov slova-s-L.  slova-s-l-2   chyby,ak ste mali -opravte si do zošita

 

Čítanie:Vrabček str. 25- čítať

Hudobná výchova:Zaspievaj si

 

 

 

 

 

UTOROK:24.3.

Matematika:

učebnica str. 54/5,6,7 písomne - len príklad a odpoveď, 54/8,9,10-ústne, 54/11-písomne

MAT -cvičenia na ALFovi.  Viacerí ich máte urobené, tak môžte robiť pyramídy a trojuholníky  alebo vyskúšajte  VIKI

Slovenský jazyk:

str.73/28 - vyhľadať - ústne

str.73/1.lienka - písomne - utvor vety na slová a napíš

str.73/2.lienka - písomne - napr. Denis,...

str. 73 /3.lienka - ústne

Vyrieš úlohy - tvrdé a mäkké spoluhlásky 1   tvrdé a mäkké spoluhlásky2,  slová, v ktorých budeš mať chybu, prepíš  správne do zošita.

Anglický jazyk: CLOTHES - REPEAT.pptx  - na zopakovanie

Čítanie: časopis Vrabček str.29,30

 

Na čítanie môžete okrem kníh využiť aj tieto dvevýborné stránky na čítanie s porozumením.

vcielka.online - prihlasujete sa mailom a heslo je:ucimesadoma

citanie s porozumenim

Hlavne veľa čítajte 

 

PONDELOK: 23.3.

Čítanie:: Janko Hraško - porozprávaj príheh podľa obrázkov - klikni sem Janko Hraško. Vyber si 4 vety z textu a prepíš ich do zošita zo SJ.

Prečítaj si  Veverička  Za textom sú otázky.

Matematika: učebnica str.54/1,3. písomne a  2,4 ústne

Rýchle počítanie do 100 s trochou zábavy. - prezentáciu si stiahni a spusti /F5 alebo prezentácia - od začiatku /

odcitanie-do-100- ústne

Komu bude málo môže riešiť úlohy TU

Prvouka:

Uhádni: Zbierala, bzučala,po svete lietala a domov to nosila. Čo je to?

Prečítaj si o včielkach: -otvor si obrázky: vcielky1.jpg  vcielky2.jpg  vcielky3.jpg  vcielky4.jpg  vcielky5.jpg  vcielky6.png  alebo vo worde včielky.docx 

Pracovný zošit str. 64/1, str.65/2

uloha str.64 -1, 65-2 pomôcka na vypracovanie úloh.docx

 

PIATOK: 20.3.:

Slovenský jazyk: učebnica str. 72/23,24 - písomne

ALF - cvičenia /3/ na  slová s - LY dokončiť

Prvouka -  stiahnite si spoločenstvo_včelstvo.pdf  alebo tu vcely.png prečítať si 

Pozrieť si videá o včielkách: 

včela medonosná

Liahnutie včiel

O včelách a mede

PIESEŇ o pôde - na zopakovanie učiva

 

Anglický jazyk: učebnica str. 22

 

Štvrtok:19.3.

Čítanie: Janko Hraško čítať do pondelka. Prečítať si neznáme slová za textom. Úlohy za textom ústne. 

Matematika:  do pondelka

- str.53/20,22 - len výsledky k príkladom ceruzkou.

- str,53/21,25, 24-príklad a odpoveď-- písomne do zošita.  

- str.53/23 - ústne

- str. 53 -  sudoku 

Slovenský jazyk: 

str.71/18- ústne, vety na slová tikať-tykať , str.71/19- ústne, tri vety prepíš do zošita

Program Alf slová s Ly  2 cvičenia

Výtvarná výchova - Vrabček str. 27,28

 

 

 

STREDA: 18.3.

Slovenský jazyk:učebnica str. 71/17, vypracovaťsi 2 úlohy na ALFovi - slabiky de te ne le di ti ni li

Čítanie: Líštička a hlaváč, čítať a vedieť odpovedať na otázky za textom, vyskúšaj sa

Matematika: učebnica str.52/16,17 písomne, str.52/15,18,19 ústne

Peťkove dobrodružstvo

Sčitovanie

 

Utorok:17.3.

Slovenský jazyk: učebnica str. 71/20 - do zošita 

Vypracovať  3 úlohy na ALFovi slabiky de te ne le di ti ni li

Čítanie: Kto sa koho naľakal str.74 čítať a ústne úlohy za textom

Matematika: učebnica strana 52/ 10,12,13, písomne, str.52/11,14 -ústne. 

Zahraj sa hru

 

 

Pondelok: 16.3.

Čítanie: O nepodarených kozliatkach str. 73 čítať,úlohy za textom ústne

Matematika:učebnica str.51/5,7,8,9-písomne do zošita, str.51/6-ústne.

Prvouka:Mravce - prečítať si, úlohy k téme nájdete na ALFovi, bezkriedy

 

Piatok:13.3.

Slovenský jazyk - úlohy na precvičovanie učiva

Čítanie: Medovníková chalúpka  - úlohy k textu máte na bezkriedy.sk

 

Štvrtok:12: 3.

Čítanie: Medovníková chalúpka - str. 70-72, čítať, vedieť porozprávať obsah

Matematika: učebnica str.51/2,3,4.

V PZ z matematiky sme skončili na strane 19.

Slovenský jazyk: malý pracovný zošit dokončiť poslednú stranu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hudobná výchova: naučiť sa jednu ľudovú pieseň /súťaž Slávik Slovenska triedne kolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

Môžete si precvičiť

slova-s-a.

dve_bodky

samohlaska ä

basketbal-ae klikni na šípku

siroke ä

Vysloboď princeznú - doplňovačka ä,e.

Pravopisné rozcvičky s červíkom Erikom - ä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

scitani-a-odcitani-do-20

vokan

dlzen

makcen

skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem

www.viemematiku.sk/matematika-2-trida

.......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učíme sa s Bambim a Dumbom.

noddy-v-skole

Diferenciiácia P-B 2.

Hry s Dumbom

 

 

 

 

 

...............................................................................................

 

Rozklad čísel

Porovnávanie

Sčitovanie a odčitovanie