Škriatok Slovomel.pps 
Učíme sa s medvedíkom.pps 

................................................................................................................................................................................

 

Učíme sa s Bambim a Dumbom.

noddy-v-skole

Diferenciiácia P-B 2.

Hry s Dumbom

 

 

 

 

 

...............................................................................................

 

Rozklad čísel

Porovnávanie

Sčitovanie a odčitovanie