Online učebnice a pracovné zošity  -2. ročník

Matematika učebnica

Matematika pracovný zošit

Prvouka

Čítanka

Slovenský jazyk - učebnica

.........................................

 Ďalšie PZ a učebnice, ktoré môžete využiť na precvičovanie učiva

Slovenský jazyk -pracovný zošit 

Matematika - pracovný zošit

Matematika pracovný zošit 

Matematika učebnica

 
 
Matematika - pracovný zošit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍRODOVEDA_4.ROČNÍK -učebnica