Deň školy a rodiny

08.05.2013 15:50

Počas voľného dňa, 8.mája, neostala naša škola prázdna. Naplnila sa žiakmi v sprievode svojich rodičov. Všetkých srdečne privítala pani riaditeľka a začal sa program, ktorý moderovali naši deviataci. Po jeho skončení boli pripravené pre deti tvorivé dielne, súťaže, ukážky tvorivosti našich dôchodcov, ale aj tombola. Celý deň žiaci ponúkali návštevníkom svoje výrobky za symbolické ceny. Verím, že každý si našiel niečo podľa svojho záujmu a strávili sme spoločne príjemné sviatočné predpoludnie.