Exkurzia vo Vydrove

24.10.2012 18:48

V stredu, 24.októbra sme vybrali na exkurziu do Vydrovskej doliny. Chceli sme využiť posledné pekné dni babieho leta a rozlúčiť sa s prírodou, ktorá sa pomaly ukladá na zimný spánok. Vo Vydrovskej doline nás čakala pani Zuzka Štulrajterová so svojimi pomocníčkami - animátorkami - zo združenia Vydra. Pripravili si pre deti animačný program pod názvom "Drevorubačský deň". Žiaci mali možnosť vyskúšať si pílenie dreva, hod "kľuchtou", chodenie na chodúloch, plieskanie pastierskym bičom a iné zábavné aktivity. Dozvedeli sa veľa aj o našom regióne - o jeho osídľovaní, krojoch, zvykoch, hrách a pod. Potom nás čakal náučný chodník, kde deti získavali vedomosti z informačných tabúľ. Pracovný list, ktorý dostalo každé dieťa, ihneď preveril ich pozornosť. Exkurzia bola nie len zábavná, ale aj poučná.:)