Hviezdoslavov Kubín

02.02.2012 18:46

 

Dňa 2. februára sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu triedu reprezentovali v prednese poézie Miška Miháľová, Miška Prošovská a Terezka Turňová. Boli ste skvelé, zaslúžite veľkú pochvalu. Pozri FOTO

Porota mala naozaj ťažkú úlohu - vybrať najlepších troch, pretože výkony boli dosť vyrovnané. Nakoniec bolo rozhodnuté takto :

V poézii sa umiestnili:

1.miesto - Viktorka Vajzerová - 3.A

2.miesto - Anetka Pitoňáková - 3.A

3.miesto - Viktorka Kupcová - 3.A

V próze sa umiestnili:

1.miesto - Lucka Tschampová - 4.A

2.miesto - Deniska Šperková - 3.A

3.miesto - Julka Turňová - 3.A

.