Hviezdoslavov Kubín

12.02.2014 18:55

12. 2. sa v školskej knižnici zišli najlepší recitátori 4.-9. ročníka na školskom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. Recitátori boli rozdelení do dvoch kategórii. 2. kategóriu tvorili žiaci 4.-6. ročníka a 3. kategóriu žiaci 7.-9. ročníka. Súťažiaci si zmerali sily v prednese poézie a prózy. Výkony jednotlivých súťažiacich hodnotila porota. Medzi úspešnými recitátormi sa umiestnila aj naša Miška P a postúpila do okresného kola. Gratulujeme