Informatická súťaž IBOBOR

19.11.2012 17:51

Zapojili sme sa do informatickej súťaže iBOBOR, kde si žiaci mohli overiť svoje vedomosti a zároveň sa porovnať aj so svojimi rovesníkmi na celom Slovensku (súťaže sa celkovo zúčastnilo 49 798 súťažiacich).

Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Medzi úspešných riešiteľov z našej školy sa zaradilo 26 žiakov z I. stupňa a 3 žiaci z II. stupňa.

V našej kategórii Bobríci bolo 10 322 súťažiacich a plný počet bodov (96) dosiahlo 78 žiakov. Jedným z nich bol aj náš Miloško Kónya. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Miška Prošovská, Maťko Ridzoň, Martinka Medveďová, Anetka Potkányová, Šimonko Vrbovský, Radko Auxt, Lucka Kubaliaková, Danko Sedliak, Peťko Medveď a Dominika Schützová. Srdečne blahoželáme!!!