Súťaž "Európa v škole"

22.03.2013 16:34

V súťaži "Európa v škole" postúpila Miloškova výtvarná práca do celoslovenského kola.  Téma I. kategórie znela: Európa - moja domovina - Predstáv priateľom svoj región

 Blahoželáme:)