Vyčistime si Slovensko

18.04.2012 09:36

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naša škola zapojila do akcie Vyčistime si Slovensko. V stredu 18.4.2012 sa všetci žiaci 1.stupňa vybrali čistiť kríky nad kostolom na Mazorníku a Poľnú ulicu. Očakávali sme, že smetí tu bude veľa, ale skutočnosť vysoko prevýšila naše predpoklady. Všetky vrecia a tašky sme museli niekoľkokrát vysypať, pretože odpad by sme už nemali kde dávať. Veríme, že deti táto akcia bude viesť k zodpovednejšiemu vzťaku k prírode. Všetci sa pri zbieraní veľmi snažili, začo zaslúžia veľkú pochvalu