Výlet

20.06.2013 16:22

Na koncoročný výlet sme sa vybrali na Detské poľovnícke dni sv.Huberta vo sv.Antole pre Banskej Štiavnici.Zažili sme zaujímavý a poučný deň. Hneď po príchode si nás prevzal sprievodca, ktorý sa o nás staral po celý deň. Absolvovali sme množstvo stanovíšť - deti robili vtáčie búdky, jazdili na koni, hádzali "flintu do žita", poznávali rastliny, chodili na chodúľoch, poznávali zvieratá, lebky zvierat, huby, hádzali šiškami, skákali, liezli po rebríku...Pozreli sme si vystúpenie sokoliarov a redaktori televíznej relácie "Halali" im predvádzali zvuky zvierat, ktoré môžeme počuť v lese. Potom nasledovala prehliadka expozície v kaštieli. Cestou k autobusu si záujemci mohli ešte vyskúšať laserovú strelnicu. Do školy sme si okrem krásnych zážitkov priniesli aj vlastnoručne vyrobenú búdku a  sadeničku stromčeka, ktorá nám bude náš výlet pripomínať.