Výchovný koncert

22.02.2013 18:35

Posledný deň pred jarnými prázdninami sme sa zúčastnili výchovného koncertu pod názvom „Aj zvieratá sú živé bytosti“. Odznelo tu veľa známych pesničiek doplnených prezentáciou o zvieratkách. Žiaci sa dozvedeli veľa nových informáciíi a niektoré piesne si zaspievali spolu s účinkujúcimi.


Foto:zssmsbreznomazornik.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=144