Dvojhlásky s Arielou

 

Noddy v škole 2

 

Noddy v škole 3

 

Pravopis v rébusoch

 

Spoluhlásky s tatkom Šmolkom

 

Úlohy škriatka Abecedu 1

 

Úlohy škriatka Abecedu 2

 

Úlohy škriatka Abecedu 3

 

Úlohy z lúky

 

Úlohy z mora

 

Doplň tvrdé spoluhlásky

 

Doplň mäkké spoluhlásky

 

Doplň i-í, y-ý 1

 

Doplň i-í, y-ý 2

 

Tvrdé spoluhlásky.htm


abeceda cvičenia

pozaskolu - /otestuj-sa

 

Precvič si e alebo ä

Precvič si ä alebo e 2

pisanie-samohlasky-ä

 

DLŽEŇ   MAKČEŇ   DVE BODKY  VOKÁŇ  

Rozlišovacie znamienka1

Rozlišovacie znamienka2  

Otestuj-sa/znamienka1.htm


Krátka alebo dlhá 1

Krátka alebo dlhá 2

Krátka alebo dlhá 3

Krátka alebo dlhá 4

Krátka alebo dlhá 5

 

Cvičenia na rozvoj čítania 1

Cvičenia na rozvoj čítania 2

Cvičenia na rozvoj čítania 3

Cvičenia na rozvoj čítania 4

Cvičenia na rozvoj čítania 5

Cvičenia na rozvoj čítania 6

Cvičenia na rozvoj čítania 7

Cvičenia na rozvoj čítania 8

Cvičenia na rozvoj čítania 9

Zdroj -https://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk

Lepime_slova

Rozdeľ slová na slabiky

Poskladaj vetu - použi explorer

Nezbedy škriatka Abecedu

Písmenková skladačka

Rébusové čítanie

Slabiková hádanka

Skladáme slová s Arielou 1

Skladáme slová s Arielou 2

Škriatkoviny

Škriatok Abeceda

Škriatok Slovomel

Hry s Bambim

Hry s Dumbom

Noddy v škole 1

Učíme sa s medvedíkom 1

Učíme sa s Mickeym a Minnie 1

Učíme sa s Mickeym a Minnie 2

Vysloboď princeznu

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Tri oriešky pre Popolušku

Učíme sa s medvedíkom 2

Úlohy od Džina

Úlohy od Oswalda

DOKONČI VETU VHODNÝM SLOVOM
DOPLŇ VHODNÚ SLABIKU A VYTVOR SLOVO

URČI, Z KOĽKÝCH SLOV SA SKLADÁ VETA

NÁJDI SLOVO S OPAČNÝM VÝZNAMOM

OZNAČ NEPRAVDIVÚ VETU

ODPOVEDE NA OTÁZKY K TEXTU

TVORENIE SLOV Z PÍSMEN

URČI, KTORÉ VETY OPISUJÚ OBRÁZOK

URČI POČET SLABÍK V SLOVE

UTVOR SLOVO ZO SLABÍK

VYBER VETU, KTORÁ OPISUJE, ČO VIDÍŠ

VYBER K OBRÁZKU SPRÁVNU VETU

VYBER NADPIS K OBRÁZKU

KTORÉ SLOVO NEPATRÍ DO VETY?


Abeceda - použiť internet explorer
 
 Logopedické cvičenia -použite prehliadač explorer alebo mozillu
 
Logopedické cvičenia - otvoriť a kliknúť na obrázok