Slovné druhy:

Podstatné mená -pády

Urč pád podstatného mena

Pády

Pády

Určovanie pádu

Určovanie pádu

ROD podstatných mien

ROD podstatných mien

Roztrieď slová správne do skupín

Triedenie do skupín

Ohybné SD - triedenie do skupín

Kto je to? Čo je to?

Všeobecné a vlastné podstatné mená

Nájdi podstatné meno

Vlastné podstatné mená

Vlastné podstatné mená

Otázky

 

Spodobovanie:

 

Diktáty na spodobovanie na precvičovanie: Nácvičné diktáty na spodobovanie .docx  Spodobovanie.pdf 

Spodobovanie cvičenia

Poznáš znelé párové spoluhlásky? hra

Poznáš neznelé párové spoluhlásky?

Rozdelenie hlások

Delenie hlások podľa znelosti

Určovanie spoluhlások podľa znelosti

B-P    D-T    Ď-Ť   DZ,DŽ-C,Č    G-K    H-CH    V-F    Z-S    Ž-Š

Spodobovanie1

Spodobovanie2

Spodobovanie na konci slova

Spodobovanie vo vnútri slova 1

Spodobovanie vo vnútri slova 2

Spodobovanie doplňovačka

Spodobovanie doplňovačka

Spodobovanie doplňovačka

Dopň do slov spoluhlásku

Spodobovanie test

 

 

Opakujeme vybrané slová:

Vybrané slová 1 opakujeme   Vybrané slová 2 opakujeme    Vybrané slová po 3 opakujeme  

Vybrané slová po V - poznáš význam?  Doplň do vety   Slová s vy-vi

Vybrané slová po S - poznáš význam?  Doplň do vety    

Vybrané slová po R -doplň do vety

Vybrané slová po M - vyber správne slovo do vety    Poznáš ich význam?

Vybrané slová BM - prešmyčky

Vybrané slová po P

Vybrané slová po B     Pexeso   Poznáš význam?   Doplň do vety

Vybrané slová po M

 

SLOVNÉ  DRUHY

Vlasné podstatné mená 1     Vlastné podstatné mená  2 

Slovné druhy -triedenie

Slovné druhy

Číslovky

Doplň y/i

Prídavné mená    

Vlastné mená riek    Názvy miest a obcí    Vlastné mená ulíc, námestí   Všeobecné a vlastné PM pexeso   

Ohybné slovné druhy triedenie

 PM - Kto je to? Čo je to?    PM- Traf krtka -OSOBY   Všeobecné a vlastné PM   Vlastné PM  Podstatné mená s Noddym -stiahni Podstatné mená Kto je to? Čo je to?  Pexeso PM

 

 

Opakujeme VS Opakovanie VS2   Opakovanie VS3

 

Tvorba osemsmerovky

 

 

Vybrané slová po Z:

Doplňovačka1     Doplňovačka2   Doplňovačka3   Doplňovačka4   Doplňovačka5   Diktát1 -Z   Diktát 2-Z   

Diktát B-P   Diktát B-R   Diktát B-S   Diktát B-V

Precvičovanie VS po B-Z   Diktáty   TEST VS   KRÍŽOVKA VS   Doplňovačka VS po B-Z   DIKTÁT1   DIKTÁT2   DIKTÁT3

Dooble hra -na vytlačenie

 

Vybrané slová po V:

Doplňovačka1   Doplňovačka2   Hľadaj páry   Zaraď správne Vyhľadaj VS   Vyhľadaj VS

Doplňovačka1  Doplňovačka2   Doplňovačka3   Doplňovačka4   Doplňovačka5   Doplňovačka6    Doplňovačka7 

Doplň správne i/y do textu    

Dooble hra - na vytlačenie

 

Vybrané slová po S:

Vybrané a nevybrané slová po S - 1. časť (doplňovačka) 
Vybrané a nevybrané slová po S - 2. časť (doplňovačka) 
Vybrané a nevybrané slová po S (klikačka) 

Pravopisné cvičenie   Pexeso   Doplň správne i/y    Syn,Syr -hľadaj  VS poS -cvičenie VS sýty, príb.slová -hľadaj    VS po S - hľadaj    Doplň i/y   Priraď vhodné slovo   Tajnička  Doplňovačka   Doplňovačka   Doplňovačka   VS správne roztrieď   Vyber správne slovo   Cvičenie1   Cvičenie2  Ktoré je správne?  Doplň správne i/y   

Diktát1    Diktát2   Diktát3

Pracovné listy -VS po S na vytlačenie

Hra dooble vybrané slová po S na vytlačenie

Kartičky na vytlačenie a môžu triediťna správne a nesprávne:

vybrané slová po S – napísané správne

vybrané slová po S – napísané nesprávne

vybrané slová po S – napísané správne

vybrané slová po S – napísané nesprávne

 

Vybrané slová po R:

 

Význam slova 

Čo je to?

Pravopisné rozcvičky s ježkom Dežkom (po R 1. časť)
Pravopisné rozcvičky s ježkom Dežkom (po R 2. časť) 
Pravopisné rozcvičky s ježkom Dežkom (po R 3. časť)
Vybrané a nevybrané slová po R (klikačka).

Vybrané slová po r klikaj

Pracovné listy -VS poR na vytlačenie

Doplňovačka  Doplňovačka  VS po R cvičenia   Pravopisné cvičenia   Doplňovačka  Doplňovačka   Doplňovačka   Doplňovačka   

Diktát1   Diktát2   Diktát3   Diktát4   Diktát5   Diktát6

Kartičky na vytlačenie a môžu triediť:

vybrané slová po R – napísané správne

vybrané slová po R – napísané nesprávne

vybrané slová po R – napísané správne

vybrané slová po R – napísané nesprávne

vybrané slová po R – napísané správne

vybrané slová po R – napísané nesprávne

vybrané slová po R – napísané správne

vybrané slová po R – napísané nesprávne

Hra dooble vybrané slová po R na vytlačenie: 1   2   3   4   5   6

 

Vybrané slová po P:

Pracovné listy VS po P - na vytlačenie P

Doplňovačky   Doplńovačka Doplňovačka Roboti   Oprav chyby    Doplňovačka   Vyskúšaj sa   

Diktát1   Diktát2   Diktát3   Diktát4

Vybrané slová po P

Vybrané slová po P - 1  2  3

Hra dooble vybrané slová po P na vytlačenie 1  2  3  4  5  6

Kartičky na vytlačenie:

vybrané slová po P – napísané správne

vybrané slová po P – napísané nesprávne

vybrané slová po P – napísané správne

vybrané slová po P – napísané nesprávne

 

Vybrané slová po M:

Vybrané slová po M- na vytlačenie

Pieseň VS po M  Vybrané slová po m - text piesne 

Hra dooble M na vytlačenie -1   2  3   4    5   6

Vybrané slová po m

Vybrané slová po m

Vybrané slová po m

Vybrané slová po m

Doplňovačky po m

Diktát1  Diktát2   Diktát3   Diktát4   Diktát5

Kartičky na vystrihnutie a môžu triediť:

vybrané slová po M – napísané správne

vybrané slová po M – napísané nesprávne

vybrané slová po M – napísané správne

vybrané slová po M – napísané nesprávne

vybrané slová po M – napísané správne

vybrané slová po M – napísané nesprávne

 

Vybrané slová po B:

Pracovné listy -vybrané slová po B na vytlačenie

Pieseň  VS po B  text piesne

VS poB správne  VS poB správne  VSpoB nesprávne  VSpoB nesprávne - vytlačiť, rozstrihať a môžu triediť 

VS  diktát1   VS poB 2

Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

Slová byť -biť

VSpoB -diktát   VSpoB  - diktát

Kartičky na vytlačenie:

vybrané slová po B – napísané správne

vybrané lová po B – napísané nesprávne

vybrané slová po B – napísané správne

vybrané slová po napísané nesprávne

Vybrané slová precvičovanie

Vybrané slová _precvičovanie učiva

Vybrané slová testy a cvičenia

Vybrané slová - učivo  3. ročník precvičovanie

Slovenský jazyk 3.ročník -učivo

Vybrané slová -pozaskolu.sk

 

Diktáty

 

 

Abeceda:

abeceda1.htm

abeceda.htm

abeceda_1.htm

abeceda_2.htm

abeceda_3.htm

abeceda_4.htm

abeceda5.htm

slovensky-jazyk/

pomotaneslova.htm

abeceda.htm

 

 

Vety: 

Bodka-otáznik-výkričník

Rozlepené vety

Čo má veta na konci

 

Pracovné listy na čítanie s porozumením vo worde- na stiahnutie /kto má možnosť vytlačiť/:

Kengura Vilma.docx (39,7 kB)

Moderná myš.doc (71,5 kB)
Krtko.doc (29,5 kB)
Lišiak v kaši.docx (103,6 kB)
Mravec a svrček.doc (27,5 kB)
Opica.docx (24,1 kB)
Pekár Vilko.docx (63,7 kB)
Pýcha triedy.doc (24,5 kB)
Bájky - 3.docx (18,9 kB)

 

Diktáty, ktoré vám nadiktujú slovenskí herci

 

DIKTÁTY.          Diktáty po ly li.

Rozdelenie hlások

tvrde a mäkke spoluhlasky dvojhlasky  makkä spoluhlasky samohlasky.htm  spoluhlasky.htm  hlasky1.htm  

tvrde-spoluhlasky  doplnovacka_mäkke_slabiky hlasky  tvrde a mäkke spoluhlasky2 slova-s-a ä  slova-s-L.  slova-s-l-2

DIKTÁTY A PRAVOPISNÉ CVIČENIA

Čítanie s porozumením -vyskúšaj sa

Pracovné listy pre-druhakov

 
 

Dvojhlásky s Arielou

 

Noddy v škole 2

 

Noddy v škole 3

 

Pravopis v rébusoch

 

Spoluhlásky s tatkom Šmolkom

 

Úlohy škriatka Abecedu 1

 

Úlohy škriatka Abecedu 2

 

Úlohy škriatka Abecedu 3

 

Úlohy z lúky

 

Úlohy z mora

pozaskolu - /otestuj-sa

Doplň tvrdé spoluhlásky

 

Doplň mäkké spoluhlásky

 

Doplň i-í, y-ý 1

 

Doplň i-í, y-ý 2

 

Tvrdé spoluhlásky.htm


abeceda cvičenia

 

Precvič si e alebo ä

Precvič si ä alebo e 2

pisanie-samohlasky-ä

 

DLŽEŇ   MAKČEŇ   DVE BODKY  VOKÁŇ  

Rozlišovacie znamienka1

Rozlišovacie znamienka2  

Otestuj-sa/znamienka1.htm


Krátka alebo dlhá 1

Krátka alebo dlhá 2

Krátka alebo dlhá 3

Krátka alebo dlhá 4

Krátka alebo dlhá 5

 

Cvičenia na rozvoj čítania 1

Cvičenia na rozvoj čítania 2

Cvičenia na rozvoj čítania 3

Cvičenia na rozvoj čítania 4

Cvičenia na rozvoj čítania 5

Cvičenia na rozvoj čítania 6

Cvičenia na rozvoj čítania 7

Cvičenia na rozvoj čítania 8

Cvičenia na rozvoj čítania 9

Zdroj -https://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk

Lepime_slova

Rozdeľ slová na slabiky

Poskladaj vetu - použi explorer

Nezbedy škriatka Abecedu

Písmenková skladačka

Rébusové čítanie

Slabiková hádanka

Skladáme slová s Arielou 1

Skladáme slová s Arielou 2

Škriatkoviny

Škriatok Abeceda

Škriatok Slovomel

Hry s Bambim

Hry s Dumbom

Noddy v škole 1

Učíme sa s medvedíkom 1

Učíme sa s Mickeym a Minnie 1

Učíme sa s Mickeym a Minnie 2

Vysloboď princeznu

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Tri oriešky pre Popolušku

Učíme sa s medvedíkom 2

Úlohy od Džina

Úlohy od Oswalda

DOKONČI VETU VHODNÝM SLOVOM
DOPLŇ VHODNÚ SLABIKU A VYTVOR SLOVO

URČI, Z KOĽKÝCH SLOV SA SKLADÁ VETA

NÁJDI SLOVO S OPAČNÝM VÝZNAMOM

OZNAČ NEPRAVDIVÚ VETU

ODPOVEDE NA OTÁZKY K TEXTU

TVORENIE SLOV Z PÍSMEN

URČI, KTORÉ VETY OPISUJÚ OBRÁZOK

URČI POČET SLABÍK V SLOVE

UTVOR SLOVO ZO SLABÍK

VYBER VETU, KTORÁ OPISUJE, ČO VIDÍŠ

VYBER K OBRÁZKU SPRÁVNU VETU

VYBER NADPIS K OBRÁZKU

KTORÉ SLOVO NEPATRÍ DO VETY?


Abeceda - použiť internet explorer
 
 Logopedické cvičenia -použite prehliadač explorer alebo mozillu
 
Logopedické cvičenia - otvoriť a kliknúť na obrázok